Print Print

Bảng giá dịch vụ visa các nước

Chúng tôi nhận tư vấn các loại visa cho người Việt Nam có nhu cầu đi du lịch, thâm thân, công tác ...
 

Của các nước Mỹ, Úc, New Zealand, Châu Âu, Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác ...

Loại visa

Giá (VNĐ) 

Thời gian

Thủ tục

Thời gian lưu trú

Mỹ

Vui lòng gọi số:0938.557.116

Theo lịch hẹn của Lãnh Sự và Đại Sứ Quán Mỹ

Giấy tờ gốc và trực tiếp đương đơn đến phỏng vấn.
http://hochiminh.usconsulate.gov

Theo qui định của Lãnh Sự và Đại Sứ Quán Mỹ

ÚC

Vui lòng gọi số:0938.557.116

Công tác: 1-2 tuần làm việc
Du lịch, thăm thân từ 1-2 tuần

Giấy tờ sao y có công chứng nhà nước
http://www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au

Theo qui định của Lãnh Sự và Đại Sứ Quán Úc

CANADA

Vui lòng gọi số:0938.557.116

Công tác, du lịch, thăm thân: 2-4 tuần

Giấy tờ sao y có công chứng nhà nước
http://www.iom.int.vn

Theo qui định của Lãnh Sự và Đại Sứ Quán Canada

NHẬT BẢN

Vui lòng gọi số:0938.557.116

Công tác, thăm thân: 7 ngày làm việc

Giấy tờ sao y có công chứng nhà nước
Nhật Bản: http://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/consulate/help_visa_120110.html

Theo qui định của Lãnh Sự và Đại Sứ Quán Nhật Bản

HÀN QUốC

Vui lòng gọi số:0938.557.116

Công tác, du lịch thăm thân: 8 ngày làm việc

Giấy tờ sao y có công chứng nhà nước
Hàn Quốc: http://vnm-hochiminh.mofat.go.kr

Theo qui định của Lãnh Sự và Đại Sứ Quán Hàn Quốc

CHÂU ÂU

Vui lòng gọi số:0938.557.116

Theo lịch hẹn của Lãnh Sự và Đại Sứ trong khối Schengen

Giấy tờ sao y có công chứng nhà nước
Pháp: http://www.consulfrance-hcm.org
Đức: http://www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de
Hà Lan: http://www.hollandinvietnam.org
Thụy Sĩ: www.eda.admin.ch/hanoi
Phần Lan: http://www.finland.org.vn
Italia: www.ambhanoi.esteri.it
 

Theo qui định của Lãnh Sự và Đại Sứ Quán trong khối Schengen

CÁC NƯỚC KHÁC VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0938. 975. 912