Print Print
Visa nhập cảnh Việt Nam visa-nhap-canh-viet-nam

Visa nhập cảnh Việt Nam

Khách hàng là công dân mang quốc tịch: Mỹ, Úc, Cananda, Pháp....  Xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam với 2 ngày làm việc, nhận visa tại cửa khẩu Quốc Tế

Bảng giá:

Loại visa

Giá (VNĐ)

Thời gian

Thủ tục

1 tháng 1 lần (Ngoại kiều)

210.000

2 ngày làm việc

Scan hộ chiếu

1 tháng nhiều lần

400.000

2 ngày làm việc

Scan hộ chiếu

3 tháng 1 lần (Việt Kiều)

210.000

2 ngày làm việc

Scan hộ chiếu

3 tháng 1 lần (Ngoại Kiều)

550.000 2 ngày làm việc Scan hộ chiếu

3 tháng nhiều lần

750.000 2 ngày làm việc Scan hộ chiếu