Phí visa Úc sẽ tăng giá sau ngày 01/07/2023

Sau ngày 1/7/2023 chi phí đối với việc xuất nhập cảnh sẽ được điều chỉnh nhằm cải thiện thời gian xử lý visa.

Úc tăng lệ phí visa

Các loại visa sẽ tăng phí

Từ ngày 1/7/2023 Úc sẽ tăng phí đối với một số loại visa như sau:

  • Visa du lịch(600) $190 (giá cũ $150)
  • Visa du học(500) $715 (giá cũ $650)
  • Visa Work and Holiday(462) $640 (giá cũ $510)

Số tiền thu được từ việc tăng phí trong vòng 5 năm sẽ được dùng để cải thiện thời gian xử lý visa và “những ưu tiên khác của chính phủ”.

Thuế xuất cảnh

Ngoài các phí visa thì từ ngày 1/7 thì thuế xuất  cảnh dành cho những hành khách rời khỏi nước Úc sẽ tăng lên $70 (giá cũ $60)

Thay đổi dành cho sinh viên quốc tế

Sau khi tốt nghiệp sinh viên quốc tế có thể được phép ở lại làm việc thêm 2 năm tại Úc.
Số giờ làm việc tăng lên 48h mỗi 2 tuần (trước đây là 40h)

Sinh viên chăm sóc người cao tuổi cho tới hết năm 2023 không bị giới hạn thời gian làm việc.


Form liên hệ